PHPPamokos.lt


Online-kursas: "Darbas su versijų kontrolės sistema Git"

Pamokų sąrašas

1. Kas tos versijų kontrolės sistemos ir Git

Pradėkime nuo pradžių - kodėl reikia naudoti versijų kontrolę, kuo ji naudinga ir kodėl būtent Git yra rekomenduojama sistema.

2. Git veikimo principas, diegimas ir konfigūravimas

Šioje pamokoje ne tik įdiegsime visus reikalingus įrankius, bet ir apžvelgsime patį Git darbo principą - jį "pagauti" yra svarbiausia.

3. Komanda "git add"

Kaip pridėti failų pasikeitimą į savo lokalią pakeitimų kopiją - komanda "add" ir jos parametrai

4. Komanda "git commit"

Viena svarbiausių Git komandų - perkelti pasikeitimus į repozitoriją, nurodant jų konkrečią paskirtį.

5. Nutolusios repozitorijos: "git clone"

Apie tai kaip galima "paimti" kitų žmonių kodo repozitorijas ir jas parsisiųsti su visa Git struktūra.

6. Pakeitimų įkėlimas į GitHub: git push

Jei norėsite pakeitimus įkelti į nutolusią repozitoriją (pvz GitHub), tai ši komanda bus svarbiausia.

7. Komandinis darbas su GitHub repozitorija - pull/push

Darbas su Git prasmingiausias, jei su repozitorija dirba daugiau negu vienas žmogus. Būtent apie tai ši pamoka.

8. Pakeitimų konfliktai ir jų sprendimo būdai

Ką daryti, jei keli žmonės pakeitė tą patį failą ir bando jį įkelti į repozitoriją? Apie tai, kas kaltas ir ką daryti - šioje pamokoje.

9. Atšakos (Branches) ir "git merge" komanda

Kartais apsimoka dalį kodo rašyti atskiroje atšakoje, kurios niekas nemato, kol jūs neprijungiate jos prie pagrindinės atšakos.

10. Darbas su GitHub ir BitBucket

Jau šiame kurse paminėtos sistemos, šioje pamokoje nersime giliau į jų veikimo ypatumus ir skirtumus.

11. Darbas su SourceTree - vizualus repozitorijos valdymas

Komandinė eilutė yra patogu, bet ne visada - kartais norisi vizualiai matyti repozitorijos pakeitimus.

12. Kitos populiaresnės komandos: "stash", "tag", "alias"

Git sistema turi dar eilę naudingų komandų, apžvelgsime populiariausias iš "antraeilių".

13. Failas .gitignore

Yra paprastas būdas nurodyti Git sistemai, kuriuos failus reikėtų ignoruoti ir netraukti į repozitoriją.

14. Švaresnė atšakų istorija: "git rebase"

Yra ir kitoks atšakų sujungimo metodas nei merge - galima ir išlaikyti "švaresnę" repozitorijos istoriją.

15. Klaidų taisymas - ką daryti, jei kažką pridirbai

Jei įkėlėte kokį failą bet norite atšaukti pakeitimus, arba "atsukti laiką" į prieš tai buvusią versiją - apie tai šis skyrelis.

16. Pakartokime viską: mega-testas

Galiausiai pasipraktikuokime, juk tai yra svarbiausia - pritaikyti žinias, o ne tik perskaityti kurso medžiagą.

(c) 2015-2018. Visais klausimais kreipkitės povilas@laraveldaily.com