PHPPamokos.lt


16. Mūsų pilnas projektas

Atėjo laikas visa tai, ko jau išmokome, pritaikyti praktikoje. Bent jau didelę dalį. Priminsiu - šio kurso eigoje kuriame krepšinio aikštelių duomenų bazės projektą. Po aikštelėmis realiai gali slėptis bet kokie objektai - galėsite pakeisti projekto temą pagal save. Mūsų projektas turės tokias pagrindines funkcijas:

  • Aikštelių paieška
  • Konkrečios aikštelės atvaizdavimas
  • Administratoriaus prisijungimas ir aikštelių valdymas
  • Tekstiniai puslapiai - apie mus ir pan.

Pradėkime nuo plataus mūsų projekto vaizdo - tiesiog sukurkime pagrindinius failus, kol kas nesigilindami į jų turinį.

 

Projekto failų struktūra

Dažniausia praktika, skirstant viso projekto struktūrą, turėti vieną pagrindinį index.php failą, kuriame yra daug visokių include() funkcijų, priklausomai nuo to, koks puslapis yra užkraunamas. Mūsų atveju - tai bus kažkas tokio:

index.php:
session_start();
include('header.php');
include('menu.php');

$action = (isset($_GET['action'])) ? $_GET['action'] : '';
switch ($action) {
  case 'apie': include('about.php'); break;
  case 'aikstele': include('court.php'); break;
  case 'paieska': include('search.php'); break;
  case 'kontaktai': include('contact.php'); break;
  case 'admin': include('admin.php'); break;
  default: include('home.php'); break;
}

include('footer.php');

Kaip matote, turėsime URL struktūrą tokio pavidalo: http://localhost/php/index.php?action=xxxxx kur "localhost/php" priklauso nuo to, į kurį katalogą patalpinote savo projektą, o "xxxxx" - kokį puslapį norite užkrauti.

Atkreipkite dėmesį į du dalykus: kaip mes gauname kintamąjį $action (tikriname, ar $_GET parametras egzistuoja, kitaip gautume PHP klaidą) ir su switch operatoriaus funkcija default užkrauname home.php, jeigu $action nėra lygus nei vienam iš mūsų išvardintų puslapių arba yra tuščias.

 

Header ir Footer - HTML griaučiai

Toliau pereikime prie header.php ir footer.php. Ten bus tiesiog HTML struktūra - puslapio pagrindai, kad teisingai būtų atvaizduojama naršyklėje.

header.php:
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Krepšinio aikštelės</title>
</head>
<body>
<div>
<a href="index.php">Krepšinio aikštelės</a>
</div>
<div>
footer.php:
</div>
<div>
<p>© PHPPamokos.lt 2014</p>
</div>
</body>
</html>

Tokia yra minimali HTML dokumento struktūra, kurios mums reikia. Kol kas nesigilinkime į dizainą ir apipavidalinimą - tą kiek vėliau apiforminsime su CSS.

 

Pagrindinis meniu

Meniu tiesiog išvardiname visus puslapius - vėlgi HTML gabaliukas:

menu.php:
<div>
<a href="index.php">Pagrindinis</a> |
<a href="index.php?action=paieska">Paieška</a> |
<a href="index.php?action=apie">Apie</a> |
<a href="index.php?action=kontaktai">Kontaktai</a>
</div>
 

Vidiniai puslapiai - minimaliai

Dabar sukurkime vidinius puslapius - tiesiog juose užpildysime pavadinimus, kol kas.

Tai būtų home.php, search.php, about.php, contact.php.

Pvz, home.php:

echo 'Pagrindinis puslapis';

Šiam etapui vizualiai turėtume turėti kažką tokio:

 

Aikštelių valdymas - duomenų bazė

Ok, turime vizualius griaučius, dabar pagalvokime apie duomenis, kaip bus saugomos mūsų aikštelės. Mums realiai reikia dviejų duomenų bazės lentelių - aikštelės ir miestai. Tokias ir sukurkime:

cities
id
title
courts
id
city_id
address
description
create_time

Labai paprasta, ar ne? Taigi eikime į phpMyAdmin ir fiziškai sukurkime tas lenteles. Nepamirškime laukams id uždėti savybes primary ir auto_increment.

 

Aikštelių valdymas - administratoriaus prisijungimas

Atėjo laikas susitvarkyti su sesijomis. Tiksliau, pirmiausia sukurkime puslapį administratoriaus prisijungimui - paslėpkime jį nuo išorės, kad jį žinotų tik tie, kas žino adresą. Tai bus index.php?action=admin adresas, kuriame bus prisijungimo forma, ir jei administratorius sėkmingai prisijungia - tada jį perkelia į tą patį index.php?action=admin, bet jau su sukurta sesija.

admin.php:

if (isset($_POST['login'])) {
  if (isset($_POST['name']) && $_POST['name'] == 'admin' && isset($_POST['password']) && $_POST['password'] == 'krepsinis') {
    $_SESSION['username'] = 'admin';
  }
}

if (isset($_SESSION['username'])) {
  ?>
  <div>
    <a href="index.php?action=admin&function=courts">Aikštelės</a> |
    <a href="index.php?action=admin&function=cities">Miestai</a> |
    <a href="logout.php">Atsijungti</a>
  </div>
  <?php
} else {
  ?>
  <br />
  <form action="" method="post">
    Vardas:
    <br />
    <input type="text" name="name" />
    <br /><br />
    Slaptažodis:
    <br />
    <input type="password" name="password" />
    <br /><br />
    <input type="submit" name="login" value=" Prisijungti " />
  </form>
  <?php
}

Trumpai tariant - viršuje patikriname, ar nėra vykdomas prisijungimas, ir jei taip - tada patikriname slaptažodį bei sukuriame sesiją. O tada - jei sesija yra, tada parodome meniu, o jei ne - prisijungimo formą.

Na, ir toliau einame prie konkretaus redagavimo. Sukurkime failus cities.php ir courts.php, kuriuos "inklūdinsime" į admin.php, daugmaž taip:

if (isset($_SESSION['username'])) {
  // ...
  $function = (isset($_GET['function'])) ? $_GET['function'] : '';
  if ($function == 'cities') include('cities.php');
  if ($function == 'courts') include('courts.php');
} else { ...

O mūsų cities.php failo pagrindas atrodys taip:

<h2>Miestai</h2>
<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0">
  <tr>
    <th>Miestas</th>
    <th>Veiksmai</th>
  </tr>
  <? if (isset($cities) && count($cities) > 0): ?>
    <? foreach ($cities as $city): ?>
    <tr>
      <td><?=$city['title'];?></td>
      <td>
      <a href="index.php?action=admin&function=cities&edit=<?=$city['id'];?>">Redaguoti</a>
      <a href="index.php?action=admin&function=cities&delete=<?=$city['id'];?>"
        onclick="return confirm('Ar tikrai?')">Trinti</a>
      </td>
    </tr>
    <? endforeach; ?>
  <? else: ?>
    <tr>
      <td colspan="2">Miestų dar nėra įvesta.</td>
    </tr>
  <? endif; ?>
</table>

<hr />
<form action="" method="post">
  Naujas miestas:
  <br />
  <input type="text" name="title" />
  <input type="submit" name="insert_submit" value=" Saugoti " />
</form>

Vizualiai - turim štai ką:

 

Klasė darbui su duomenų baze

Dabar - pradėkime dirbti su duomenimis. Failo index.php viršuje įrašykime duomenų bazės prisijungimo eilutę (parametrus pakeiskite pagal savo vartotoją/slaptažodį):

session_start();
$db = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=php;charset=utf8', 'xxxxx', 'xxxxx');

Visą darbą su duomenų baze iškelsime į klases ir tam sukursime atskirą katalogą classes - laikysimės objektinio programavimo principų. Štai kaip atrodys klasė cities - joje sukursime visas funkcijas miestų apdorojimui: miestų sąrašas, konkretaus miesto vaizdavimas, miesto įterpimas, atnaujinimas ir trynimas.

classes/cities.php:

class Cities {

  function getCities() {
    global $db;
    $stmt = $db->query('SELECT * FROM cities');
    return $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
  }

  function addCity($title) {
    global $db;
    $stmt = $db->prepare("INSERT INTO cities (title) VALUES (:title)");
    $stmt->execute(array(':title' => $title));
  }

  function getCity($id) {
    global $db;
    $stmt = $db->prepare("SELECT * FROM cities where id = :id");
    $stmt->execute(array(':id' => (int)$id));
    return $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
  }

  function updateCity($id, $title) {
    global $db;
    $stmt = $db->prepare("UPDATE cities set title = :title where id = :id");
    $stmt->execute(array(':title' => $title, ':id' => (int)$id));
  }

  function deleteCity($id) {
    global $db;
    $stmt = $db->prepare("DELETE FROM cities where id = :id");
    $stmt->execute(array(':id' => (int)$id));
  }

}

$class_cities = new Cities();

Čia gali būti keli nesuprantami (ar pamiršti) dalykai:

  • global $db: index.php faile sukūrėme $db objektą darbui su DB tai kad jį panaudotume funkcijos viduje, turime jį iškviesti, nes kitaip funkcijos viduje jis "nematomas"
  • $class_cities = new Cities();: kad būtų patogiau, sukuriame objektą iškart klasės faile, kad galėtume jį po to naudoti visur. Pavadinau $class_cities, kad po to nesupainiotume kur nors su $cities kintamuoju, kuris reikš miestų sąrašą.
  • (int)$id: prieš kintamąjį esantis tipas užtikrina, kad kintamasis yra skaičius, jei jis nėra skaičius tai konvertuojamas į 0.

Toliau - panaudokime tas funkcijas: failo cities.php viršuje įterpkime tokias eilutes:

if (isset($_POST['insert_submit'])) $class_cities->addCity($_POST['title']);
if (isset($_POST['update_submit'])) $class_cities->updateCity($_POST['id'], $_POST['title']);
if (isset($_GET['delete'])) $class_cities->deleteCity($_GET['delete']);

Ir paskutinis dalykas - redagavimo forma: tam tiesiog patikrinkime, ar yra parametras 'edit':

if (isset($_GET['edit'])) {
  $city = $class_cities->getCity($_GET['edit']);
  // .... redagavimo forma
} else {
  // .... miestų sąrašas
}

Viskas, miestų valdymas baigtas! Pačių aikštelių valdymą palieku jūsų namų darbams, tai bus beveik copy-paste darbas, tik su vienu dalyku - pabandykite padaryti, kad prie aikštelės galima būtų pasirinkti miestą iš sąrašo su <select> komanda.

 

Pagrindinis puslapis - naujausios aikštelės

Pereikime prie išorės: pagrindiniame puslapyje pavaizduokime naujausias aikšteles. Tam panaudosime tas pačias mūsų sukurtas klases (ar jaučiate objektinio programavimo privalumus?) - tai tiesiog sukurkime naują funkciją klasėje Courts ir iškvieskime ją iš home.php:

classes/courts.php:

function getNewestCourts() {
  global $db;
  $stmt = $db->query('SELECT courts.*, cities.title as city FROM courts
    JOIN cities ON courts.city_id = cities.id
    ORDER BY courts.id desc
    LIMIT 10');
  return $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
}

home.php:

<?php
$courts = $class_courts->getNewestCourts();
?>
<h2>Naujausios aikštelės</h2>
<ul>
<? foreach ($courts as $court): ?>
<li>
<b><?=$court['address'];?>, <?=$court['city'];?></b>
<div style="margin:5px 0 10px 0"><?=$court['description'];?></div>
</li>
<? endforeach; ?>
</ul>
 

Aikštelių paieška

Patalpinkime paieškos formą iškart po pagrindiniu meniu - tai index.php pridedame po meniu tokią eilutę:

include('search_form.php');

Na ir pats failas search_form.php:

<?php
$cities = $class_cities->getCities();
?>
<div>
<form action="index.php">
<input type="hidden" name="action" value="paieska" />
<select name="city_id">
<? foreach ($cities as $city): ?>
<option value="<?=$city['id'];?>"
<? if (isset($_GET['city_id'])
&& $_GET['city_id'] == $city['id']) echo ' selected="selected"'; ?>
><?=$city['title'];?></option>
<? endforeach; ?>
</select>
<input type="text" name="address" />
<input type="submit" name="search" value="Ieškoti" />
</form>
</div>

Ir tada faile search.php pateikiame rezultatus:

<?php
$courts = $class_courts->searchCourts($_GET['city_id'], $_GET['address']);
?>

<h2>Aikštelių paieškos rezultatai</h2>

<ul>
<? foreach ($courts as $court): ?>
<li>
<b><?=$court['address'];?>, <?=$court['city'];?></b>
<div style="margin:5px 0 10px 0"><?=$court['description'];?></div>
</li>
<? endforeach; ?>
</ul>

Na, ir kas liko - tekstiniai puslapiai: "Apie mus" ir "Kontaktai", tai juos užpildykite patys HTML kalba.

Šis mini-projektas jau veikia, ir jūs galite ant jo "užmauti" norimą dizainą ir išplėsti pačius objektus: pridėti laukų, pakeisti pačius pavadinimus, vietoje aikštelių daryti bet ką kitą - kirpyklas, odontologijos kabinetus ir t.t.(c) 2015-2018. Visais klausimais kreipkitės povilas@laraveldaily.com